Til toppen

Fuktproblemer i bygninger

I byggebransjen er fukt et kjent, men ofte oversett problem. Det begynner gjerne med en svak, men gjenkjennelig lukt. Denne distinkte lukten kan være det første tegnet på et fuktproblem som har utviklet seg over tid.

Dette vil igjen om problemet ikke utbedres, være grobunn for mugg og det som verre er. Vi forstår dette er viktig og med riktig forebygging av fukt, så reduseres sjansen for muggsopp, råteskader mm.

 

Men hvordan identifiserer du kilden?

 

Fukt kan komme av flere årsaker. Enten kan dette skyldes kondens, for dårlig ventilasjon, forhold i grunnarbeidet som drenering, eller det kan skyldes lekkasjer. En utfordring vi ser nå, på grunn av styrtregn og store nedbørsmengder på veldig kort tid, er at bygninger og avløp ikke er dimensjonert for å ta unna de store mengdene vann som kommer ved styrtregn. Naturkatastrofen Hans er eksempel på ekstremvær.

Her er en mer detaljert guide til hvordan man identifiserer slike problemer:

  • Lukt: Som tidligere nevnt, kan den distinkte lukten av fukt ofte være det første tegnet på et underliggende problem. Hva lukter fuktskade? Det kan beskrives som en muggen, jordaktig lukt. Denne lukten er et klart varselstegn og bør undersøkes umiddelbart.
  • Visuell inspeksjon: Se etter tegn som mugg, misfarging, vannflekker eller bobler i maling og murpuss. Dette kan ofte være et direkte tegn på at det er fukt i veggen eller taket.
  • Strukturelle tegn: Sprekker i grunnmuren, fliser som løsner og treverk som sveller, kan også være indikatorer på fuktproblemer.
  • Fukt i kjellere: På grunn av deres nærhet til bakken er kjellere spesielt utsatt for fukt. Tegn inkluderer kondens på vinduene, saltutslag på vegg, følelsen av et fuktig teppe, eller en muggen lukt.
  • Utstyr for deteksjon: For de mer skjulte fuktproblemene, eller for å bekrefte mistanker, kan man benytte spesialisert utstyr. Et inspeksjonskamera med en 20 meter kabel kan være uvurderlig for å se inn i veggene eller andre skjulte områder av bygningen.
  • Infrarødt termometer: Hvis du har mistanke om at du har en kuldebro i veggen, kan du bruke et infrarødt termometer som måler overflatetemperaturen på f.eks. veggene dine. På den måten kan du se om det er temperaturforskjeller der du har mistanke om at det er en kuldebro.
  • Fuktmålere: Disse håndholdte enhetene kan måle fuktinnholdet i ulike materialer som tre, betong og murstein. Dette kan gi en indiksjon eller en nøyaktig avlesning av hvor mye fukt som er til stede.
  • Utvendig inspeksjon: Sjekk bygningen utvendig for tegn på vannskader, som f.eks. skadede takrenner, nedløpsrør eller dårlig drenering rundt bygningens grunnmur. Dette kan gi vann en vei inn i bygget.
  • Kuldebro: En kuldebro er et område hvor varmen fra boligen din har lettere for å slippe ut og hvor kulden kommer lettere inn. Ved en kuldebro vil du ofte oppleve trekk, ettersom varmen forsvinner fra boligen. Dette skyldes ofte manglende eller ødelagt isolering, eller at det er fast materiale mellom den kalde og varme siden.
  • Kjenn etter kulde: Områder som føles unormalt kalde kan også ha fuktproblemer, da fuktighet kan redusere isolasjonens effektivitet.

 

Når du først har identifisert og bekreftet tilstedeværelsen av fukt, er neste trinn å adressere problemet. I kampen mot fuktproblemer er det avgjørende med riktig metode, verktøy og produkter.