Til toppen

Kombifilter Sundstrøm SR599 - SR500 m/gjenger t/ vifte

Produktnummer: 233153
Lagerbeholdning:

ekskl. mva.

Kombifilter, spesialdesignet for å greie de høye luftstrømmene viften gir. Godt dimensjonert karbonmengde gir høy opptaksevne og lang levetid. Viften brukes alltid med 2 identiske filtre. Hvert filter er testet ved 125 l/min og greier gjennombruddstidene uten den minste lekkasje.

A1 Beskytter mot organiske gasser og damp, f.eks. løsemidler, med kokepunkt over +65 °C.

B2 Beskytter mot uorganisk gass og damp, for eksempel klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

E2 Beskytter mot sur gass og damp, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid.

K1 Beskytter mot ammoniakk og visse aminer, f.eks. etylendiamin.

Hg Beskytter mot kvikksølv. Begrenset brukstid, se bruksanvisningen.

P3 Beskytter mot partikler.