Til toppen

Betingelser

FAKTURA ELLER KREDITTKORT
Kunder som registrerer seg som privatpersoner kan betale med kredittkort. Ved registrering som bedrift med organisasjonsnummer kan man velge mellom kredittkort eller tilsendt faktura. Bedriften som har vært registrert i Brønnøysund mindre enn 2 år eller utenlandsregistrerte foretak kan vi ikke gi kreditt. Disse henviser vi til vår kortbetaling på nett.

BETALINGSBETINGELSER
Netto pr. 15 dager for bedriftskunder som får tilsendt faktura. Ved for sen betaling påløper et gebyr på kr. 50,- ved 1. varsling deretter 8,75% rente pr anno. Alle varer er vår eiendom inntil de er fullt ut betalt ihht panteloven §3-14 til §3-22.

ORDREBEKREFTELSE
Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen.
Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres skriftlig umiddelbart. Dersom innsigelser ikke fremsettes umiddelbart har kunden akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for selger dersom disse blir gjentatt skriftlig.
Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder. Ved manuell beregning av frakt, som blir oppgitt før betaling, fremgår ikke frakten på ordrebekreftelsen. Ønskes eksakt fraktsum så må mail sendes til ordre@proffnorge.no før bestilling.
Proff Norge AS har intet ansvar for at produktet kan anvendes slik kjøper forutsetter, dersom ikke selger har fått klar og tilstrekkelig informasjon om at produktet skal brukes til bestemte formål. Er varen tilvirket etter kjøpers instruksjoner, eller noen som handler på vegne av kjøper, bærer kjøper risikoen for varens anvendelighet

ANGRERETT
Dette gjelder bare privat kjøp, og ikke bedrifter eller offentlige forvaltning. Hvis du som privatperson angrer på et kjøp hos Proff Norge AS, er det Angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser. Det blir derfor sendt ut informasjon om angrerettloven via e-mail ved hvert kjøp som foretas hos oss eller vedlagt i pakken.Så sant innpakningen ikke tar skade eller blir forringet på noen måte (fremstår som ny), vil ikke åpning innebære avskåring i angreretten. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firma eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jfr. Angrerettloven § 6, punkt e).

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Før ordren er pakket/sendt
Dersom du angrer deg før ordren er sendt ut fra vårt lager kan du ringe Proff Norge på 33 16 52 30 mellom 08.00 og 16.00 eller sende mail til ordre@proffnorge.no og be om at hele ordren slettes.

Etter at pakken er sendt eller hentet
Hent pakken snarest mulig og send en mail til ordre@proffnorge.no der du informerer om at du ønsker å returnere varen og årsaken til dette. Vi vil svare deg fortløpende med et returordrenummer. Svaret legger du ved returen. Du betaler kun returporto og ditt tilgodehavende vil bli oversendt din konto et par dager etter at vi har mottatt og behandlet returen.

Angreretten gjelder 14 dager fra du har mottatt varen fra oss, og bare ved forbrukerkjøp (dvs privatpersoner).

UTSENDELSER
Proff Norge AS har daglige utsendinger, og vi har som mål å få ut varer samme dag som ordren kommer, såfremt denne er mottatt hos oss innen kl. 12.00.

PRISER
Alle priser skjer til leveringsdagens priser. Det tas forbehold om feil i prisene.

REKLAMASJON
Reklamasjon må skje ved varens mottagelse og senest innen 8 dager.