Tørking av bygg

Unngå knirk og reklamasjoner

Nybygg skal være tørre før innredningen kommer på plass. Nybygg skal være tørre før innredningen kommer på plass. Dette er et kvalitetskrav entreprenøren må overholde. Med tørt bygg reduseres mulighetene for soppdannelse kraftig. Knirk i bygget forekommer sjelden og kanskje viktigst; kostnadene til reklamasjoner reduseres betraktelig. Et tørt bygg gir det beste grunnlaget for å skape et godt inneklima i det ferdige bygget.


Varme fjerner ikke fukt

I et tett bygg er luftavfukting den mest effektive måten å bli kvitt fukten på. Da tørker materialene hurtig og kondens forsvinner. Å blåse masse varme inn i bygget har vært en vanlig måte å tørke på. Problemet med varme er at uansett hvor varmt det blir, fjerner ikke varmen fukten. På kalde yttervegger vil det fortsatt kunne kondensere, uansett hvor mye varme som blåses inn.