Oversvømmelse

1) Desinfisering

Fritt vann pumpes vekk og alle slamforurensede flater og gjenstander som har vært under vann desinfiseres med Proffox. Dersom vannet lukter eller om det er mistanke om smittefare kan desinfisering gjennomføres med Proffox for renhold. Mot lettere forurensing benyttes Proffox utblandet med to deler vann. OBS! Proffox må ikke brukes på blekingsfølsomme gjenstander og flater (teksilt, matter, møbler o.l.). Om dette skulle være et problem så kan Odør Desinfisering brukes som et alternativ og blandes ut 1: 50 med vann.

2) Rengjøring

Ved smitte utføres rengjøring med Proffox Lemon. Hvis det er oppstått dårlig lukt benyttes Bio Luktfjerner som rengjøringsmiddel. Bio Luktfjerner er et unikt, mikrobiologisk middel som brukes både i skadesanering og renhold. Sluttproduktene fra nedbryting av avfall med Bio Luktfjerner er vann og karbondioksid og dette gjør produktet til et overlegent kjemisk alternativ, sett fra mijløsynspunkt. Produktet har ingen negativ effekt på det ytre miljø.

3) Luktkontroll

Hvis det fortsatt gjenstår lukt, sprayes Bio Luktfjerner utblandet 1:10 med vann. Der hvor desinfiseringen er utført med Odør Desinfisering utføres luktkontrollen med Våt luktsanering Boc.

4) Etterbehandling

For å unngå oppbygging av muggopp eller etter infeksjon kan rengjorte gjenstander og flater sprayes med Proffox S. Denne langtidsvirkende behandlingen er også fordelaktig der tørking settes i gang. Ved fare for råte, eller ved insektsangrep eller hussopp benyttes Proffox S.

Sorter etter:

Bio luktfjerner 1 L

TAR KNEKKEN PÅ VOND LUKT!

226400

Proffox 5 L

201033

Proffox S 5 L

201030