Luktproblem

Det er flere muligheter å håndtere luktproblem på, men ikke alle er like permanente. Avdekking og fjerning av luktkilde vil alltid være første skritt for å løse problemet.

Enkel dårlig lukt

Bio luktfjerner er et bio-enzymatisk produkt som bryter ned bakteriene som avgir lukt. Middelet sprayes på og kan stå og virke uten etterskylling.
Bruksområder: kjøleskap, bad, båt, bil, husholdningsbruk, tekstil, mm.

Alvorlig dårlig lukt/røyklukt

I tilfeller der luktkilden har ligget over lang tid, må kilden fjernes, og område vaskes med Proffox Lemon. Etter nedvask, påføres Biofresh. Vask gjerne en runde med Biofresh før man i neste runde sprayer område med samme middel ved hjelp av en lavtrykksprøyte og lar så middelet virke uten etterskylling.
Bruksområder: Metoden brukes overalt der lukt har satt seg.

Dårlig lukt med krav om desinfisering

Om lukten er i områder som stilles krav til desinfisering, les; kjøkken, bad, mm., eller der luktkilden avgir bakterier som kan være helseskadelig, les; skadedyr, kjemikalier, mm., må det først desinfiseres med Proffox. Dette gjøres gjennom vanlig nedvask, etterfulgt av Profox Lemon for å rengjøre området. Avslutningsvis påføres Bio Luktfjerner eller Biofresh.
Bruksområder:

Generell ubehagelig lukt

Der lukten oppstår grunnet selve omgivelsene eller objekt som ikke nødvendigvis avdamper 'farlig' lukt så kan det benyttes Luktabsorberende Svamp. Lokket åpnes og svampen avgir duft som holder opptil en måned avhengig av størrelsen på svampen og arealet.
Bruksområder: bil, båt (diesellukt).

Bruk av forskjellige versjoner av parfyrmerte stoffer eller "duftfjernere" er stort sett mengingsløst. I praksis er det ofte et sterkt luktende stoff som har en "overdøvende” lukt, men ingen fjernende effekt på det opprinnelige luktproblemet. Effekten av slike stoffer er ofte brukbar rett etter behandlingen, men etter hvert som "godlukten" fordamper over tid vil gjerne den opprinnelige lukten bli mer tydelig.
 

Det er også viktig å være klar over at mer eller mindre sterke (parfymerte) luktstoffer kan oppleves som et problem for mange personer. Dette kan skyldes overfølsomhet ovenfor enkelte flyktige stoffer og rett og slett "god" luktesans. Det er jo heller ikke akseptabelt at man erstatter et luktproblem med et annet.

Dersom lukten kommer fra lukkede eller permanente konstruksjoner, kan utbedringer bli kompliserte og kostbare. Selve kilden kan også være vanskelig å lokalisere. I disse tilfellene må fagfolk kontaktes.

Sorter etter:

Bio luktfjerner 1 L

TAR KNEKKEN PÅ VOND LUKT!

226400

Proffox 5 L

201033